0532 616 4845

Karanlık mod!
https://www.misirsilaji.com/Content/img/fidansatisi-8c089a7c-28e6-4ea2-a7fd-3c26e08e21b1.jpeg = /Content/img/fidansatisi-8c089a7c-28e6-4ea2-a7fd-3c26e08e21b1.jpeg

Mısır Silajı Nasıl Yapılır?

Mısır Silajı Nasıl Yapılır?

Silajlık mısır çeşitleri, yüksek gıda değerleri ve verimlilikleriyle hem mısır üreticilerinin, hem de besicilerin yüzünü güldürüyor.

Kaliteli silaj çeşitleri, yüksek kuru madde oranı ve nişasta oranlarının haricinde yüksek verim potansiyelleri, mükemmel koçan yapısı, strese dayanıklılığı ve yeşil kalma süresinin uzunluğu gibi özellikleriyle üreticilerin ve hayvancılık işletmelerinin takdirini kazanıyor. Tarım ve hayvancılığın birçok noktasında olduğu gibi silajlık mısır üretimi de incelik istiyor? Bu konu hakkındaki detayları sizler için derledik.

İşletmedeki hayvanların kaba ve kesif yem ihtiyaçlarını karşılamak için tarım arazilerinde yetiştirilen bitkilere yem bitkileri adı verilir.

Bir süt sığırcılığı işletmesinde, işletmenin büyüklüğü, yönetim tarzı ve arazi varlığına bağlı olarak, giderlerin %60'tan fazlasını yem giderleri oluşturur. Dolayısıyla işletme karlılığı besleme masrafları ile doğrudan ilişkilidir. Besleme için yapılan harcama azaldıkça, ürün fiyatları da aynı hızda azalmıyorsa, gelirin artması beklenir.

Süt sığırı yetiştiriciliğinde kullanılan yemler, kaba yem ve kesif yem olmak üzere iki temel grupta toplanır. Fabrika yemi, arpa, mısır, ayçiçeği tohumu küspesi gibi, birim hacimde daha fazla besin maddesi bulunduranlar kesif yem olarak adlandırılır. Buna karşılık yonca otu, mısır silajı, fiğ otu, çayır otu, arpa samanı gibi, birim hacimde daha az besin maddesi taşıyanlar da kaba yem olarak tanımlanır. Süt sığırlarının işkembe sağlığı için, kaba yem tüketmeleri bir zorunluluktur. Öyle ki bir ineğin günlük kuru madde tüketiminin hiç olmazsa %40’ının kaba yemlerden sağlanması önerilir.

İşletmelerin nitelikli kaba yem üretmeleri; besleme masraflarının düşürülmesine, hayvanlardan daha fazla verim elde edilmesine, işletme bütçesinin yem fiyatlarındaki olağanüstü dalgalanmalardan etkilenmemesine ve bazı durumlarda da yem bitkisi satarak işletmenin gelirinin daha da artmasına imkan verecektir.

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan kaba yem kaynakları, tahıl sapları, mısır silajı, yonca kuru otudur. Son birkaç yıl içerisinde kaba yem fiyatlarının önemli ölçüde artığı dönemler olmuş, hatta ülke saman ithal etmek zorunda kalmıştır. Üreticilerimizin bu tip olumsuzluklardan zarar görmemek için yapabilecekleri işlerden ilki, arazilerinin bir bölümünü kaba yem üretimine ayırmak ve bilinçli bir üretim gerçekleştirmektir. Yalnız yetiştiriciliği yapılacak yem bitkilerinin seçiminde, arazi yapısı, toprağın besin maddesi içeriği, sulama durumu vb temel özellikler dikkate alınmalıdır. Bu broşürde bir kısmı geleneksel ve yaygın olan kaba yem kaynakları ile alternatif olarak değerlendirilebilecek bazı bitkilerin üretim ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Silajı yapılacak bitki; yem kalitesinin, silolama yeteneği ve en yüksek verimin sağlandığı zamanda hasat edilmelidir. Hasat esnasında taş, toprak, tel vs. gibi maddelerin yem yığınına karışmamasına dikkat edilmelidir.

Silaj yapılacak bitkinin nem oranı çok önemlidir. Nem oranının yüksek veya düşük oluşu yapılacak silajın kalitesini düşürür, bozulmalara sebep olur.

Sıkılan ottan su damlamaz fakat avuç içinde nemlik hissedilirse nem oranı % 60-67 kadardır bu durunda ot güvenle silolanabilir.

Yeşil ve sulu yemlerin bulunmadığı kış aylarında hayvanların iyi ve ucuz beslenmesini sağlayan mısır silajı yapımının birçok püf noktası vardır. Silo yeri, hayvan barınaklarına yakın bir yerde olmalıdır. Silo suyunun tahliyesi için doğal eğimli ve verimsiz alanlar kullanılmalıdır. Süt yabancı kokulara duyarlı olduğundan silo yeri doğrudan barınağa bağlantılı olmamalıdır.

Silaj makinelerinin ayarı iyi yapılmalıdır. Biçme devri 540 devir/dakika ayarına getirilip biçmeye başlanmalıdır. Uygun devirde çalıştırılmayan silaj makinelerinde tıkanmalar meydana gelir. Ayrıca bitki istenilenden daha uzun parçalanır. Kıyma işlemi uygun asit oluşumunun hızlandırdığından büyük bir önem taşımaktadır. Silajı yapılacak bitkinin iyi parçalanması, silajın kalitesini artırır, daha iyi sıkıştırmayı sağlar ve birim alanda daha fazla yem depolanır.

Silaj yapımında tahıllar (mısır, arpa, yulaf, buğday vb.) kullanılacaksa danelerin süt olumunu tamamlayıp, hamur olumu devresindeki döneminde hasat edilmelidir. Fiğ, yem bezelyesi gibi baklagiller kullanılacaksa, tam çiçeklenmeden sonra bakla teşekkülü zamanı hasat yapılmalıdır. Yonca 1/10 çiçeklenme devresinde hasat edilmelidir. Hasat edilen bitkiler vakit kaybetmeden silo çukuruna götürülmelidir.

Silolanacak yemin nem oranının yeterli olması gerekir. Nem oranının pratik olarak tespitinde, kıyılmış ottan bir avuç alınarak elle kuvvetlice sıkılır. Eğer bu sırada birkaç damla su damlarsa nem oranı %75-85 kadar demektir. Böyle bir otun katkı maddesi kullanılmadan veya soldurulmadan silolanması uygun değildir. Silajın bozulma riskini ve silo kayıplarını azaltmak için biçilen otun uygun nem oranına gelene değin soldurulmalı ve bir ton kıyılmış otun içerisine nem oranına göre 30-80 kg tahıl ezmesi (arpa, mısır, buğday vb.) ilave ederek silolanması olumlu sonuç verir.

Sıkılan ot avuç açıldığında hemen genleşip dağılıyorsa nem oranı % 60 dan daha azdır. Bu durumdaki ottan da silaj yapılması risklidir. Böyle durumlarda önlem olarak varsa başka tarladan daha yüksek nem içeren otlarla karıştırmak gerekir. Saf baklagiller (yonca, korunga, fiğ, bezelye, üçgül vb.) ile nem oranı yüksek otların içerisine katkı maddesi kullanmadan kaliteli bir ot silajı yapılamaz. Ot depolama sorunu ve depo masrafları en aza indirilir. 2 ton kuru otun depolandığı yere 15 ton yeşil yem depolanabilir. Silajlık bitkiler tarlayı erken boşaltırlar dolayısıyla diğer bitkilerin ekimi için uygun zaman kalmaktadır.

Yeşil yemlerin kurutulmasıyla sapları ve yaprakları sertleşerek dökülür. Sapları sertleştiği için besin değeri düşer hayvanlar tarafından sevilerek yenmez. Fakat silolamada yemlerin besin değerinde kayıp meydana gelmez ve hayvanlar tarafından sevilerek yenir.

Paketli mısır silajı ve diğer yem bitkilerini satın alırken ilgili kuruluşlar tarafından düzenli denetimleri yapılan güvenilir firmalar tercih edilmelidir. Misirsilaji.com tarafından mısır silajıyonca başta olmak üzere diğer yem bitkilerinin üretimi, paketlemesi ve satışı itina ile yapılmaktadırMısır silajı ve yem bitkileri ihtiyaçlarınız için web sitemizdeki ürünler kısmından ürünlerimizi inceleyebilir, web sitemizin iletişim bölümündeki telefon numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. www.misirsilaji.com

Sığır Besisinde Mısır Silajı Kullanımı, Mısır Silaj Makinası, Silaj Yapımı, Mısır Silajı Fiyatları 2020, Manisa Mısır Silajı Üretimi, Sığır besiciliğinde ucuz bir kaba yem kaynağı: Mısır silajı, Muğla'da mısır silajı tarla günü, JF-Stoll Mısır Silaj ve Ot Biçme Makinesi, YEM BİTKİLERİ VE SİLAJ HAZIRLANMASI, Mısır silajı tonu 450 TL, MISIR SİLAJ MAKİNELERİ, Mısır Silajı Fiyatları, Mısır Silajı Üreticileri, SİLAJLIK MISIR TARIMI Silaj Nedir?, Mısır Silajının Önemi, Sil-All 4×4+ Ot/Mısır Silajı İnokulantı, Hasıl ve Fermente Mısır Silajlarının Ham Besin Maddesi İçeriği, Mısır Silaj paketleme tesisi, Mısır silajında ilk hasat yapıldı, Mısır Silajını Ne Kadar Doğru Yapıyoruz, Silajlık mısır çeşitleri çiftçilere kazandırıyor, Hayvancılıkta önemli bir yeri olan silaj nedir, nasıl yapılır?, SİLAJLIK MISIR HAKKINDA, MANİSA'DA MISIR SİLAJI HASADI, Mısır silajının besin ve besleme değerini etkileyen faktörler, Yüksek Rutubetli Tane Mısır Silajı Katkı Maddesi, Silajlık mısır çiftçinin yeni gelir kaynağı oldu, Silajlık mısır üretimi incelik istiyor, Hayvan Besleme - Mısır Silajı, Manisa'dan mısır silajı ihracatı, mısır silajı makinası fiyatları, mısır silajı paketleme makinası fiyatları,  ege mısır silajı, Marmara mısır silajı,